CLOUD VPSAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

GOLD

600.000/tháng

Server Cisco UCS EZ DOM C250M2, 2xXeon E5649

RAM: 1GB

HDD: 40GB

3Mbps Băng thông trong nước

Unlimited Lưu lượng thông tin

Đảm bảo Uptime: 99.98%

100 sub domains

DIAMOND

800.000/tháng

Server Cisco UCS EZ DOM C250M2, 2xXeon E5649

RAM: 2GB

HDD: 60GB

100Mbps Băng thông trong nước

Unlimited Lưu lượng thông tin

Đảm bảo Uptime: 99.98%

500 sub domains

PLATIUM

1.000.000/tháng

Server Cisco UCS EZ DOM C250M2, 2xXeon E5649

RAM: 3GB

HDD: 100GB

100Mbps Băng thông trong nước

Unlimited Lưu lượng thông tin

Đảm bảo Uptime: 99.98%

1000 sub domains